Vkr2bxprabkodrpzwl7f

25 år med Upptåget

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2016 10:31 CEST

Den 19 augusti är det 25 år sedan första turen med Upptåget kördes. På morgonen måndagen den 19 augusti 1991 kördes första ordinarie turen från Tierp mot Uppsala. - Upptåget har haft en fantastisk utveckling under de första 25 åren, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Media no image

Möjligt att ansöka om folkhälsomedel 2016

Nyheter   •   Jul 25, 2016 11:40 CEST

Vårdstyrelsen har beslutat att utveckla hanteringen av landstingets folkhälsomedel. Folkhälsomedlen ska skapa extra kraft, synergieffekter och långsiktiga vinster i länets folkhälsoarbete genom stöd till insatser utöver ordinarie verksamhet.

Aktuella fokusområdena är:

  • psykisk hälsa med fokus på barn och unga
  • fysisk aktivitet
  • stöd genom hälso- och sjukvården till hälsosamma levnadsvanor, där insatser för att minska tobaksbruk prioriteras.

Läs mer om ansökan om folkhälsomedel 2016 på lul.se

Vårdstyrelsen har beslutat att utveckla hanteringen av landstingets folkhälsomedel inom vissa fokusområden.

Läs vidare »
Jzadezx8jphpma7juvge

Klart om logotyp för Region Uppsala

Nyheter   •   Jun 22, 2016 16:36 CEST

​Landstingsstyrelsen har fattat beslut om grafisk profil för den kommande organisationen Region Uppsala. Beslutet innebär att landstinget gör så små förändringar som möjligt i dagens grafiska profil, i avvaktan på att riksdagen fattar beslut om eventuell bildning av storregioner.

Okrrmbq0szgwiledicj6

​Ensamstående kvinnor får assisterad befruktning på samma villkor som par

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 16:17 CEST

Ensamstående kvinnor ska erbjudas assisterad befruktning på samma villkor som gäller för parbehandling. Det beslutade landstingsstyrelsen vid sitt sammanträde idag. – Nu får vi moderna regler, som är anpassade efter hur samhället ser ut idag, säger landstingsrådet Vivianne Macdisi (S).

Media no image

​Region Uppsala blir namnet på nya regionen

Nyheter   •   Jun 21, 2016 15:53 CEST

Region Uppsala blir namnet på den nya regionen som enligt förslag ska bildas i Uppsala län från 2017. Det beslutade landstingsfullmäktige vid sitt sammanträde den 20-21 juni.

Landstingsfullmäktige fattade också en rad beslut som handlar om formerna för regionbildningen. Bland annat beslutade man att den nya regionen tillsammans med länets kommuner ska inrätta en gemensam nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Denna finansieras av Region Uppsala med 7,5 miljoner kronor, under förutsättning att kommunerna går in med samma belopp. Det ska också inrättas ett regionalt forum och fyra samrådsorgan för områdena regional utveckling, kollektivtrafik, kultur samt hälsa, vård och omsorg.

Folkrörelsearkivet och Upplandsstiftelsen blir kvar som egna organisationer med egna styrelser, men inom Region Uppsala och med finansiering från Region Uppsala.

Merkostnaderna för regionbildningen på cirka 17 miljoner kronor finansieras av Region Uppsala och finns med i förslaget till regionplan och budget 2017-2019.

Riksdagen kommer att ta ställning till landstingets regionansökan under hösten 2016.

(V), (KD), (C) och (SD) reserverade sig mot namnet Region Uppsala och ansåg att namnet borde vara Region Uppsala län. (V), (C) och (KD) reserverade sig också till förmån för ett yrkande om att Folkrörelsearkivet och Upplandsstiftelsen ska kvarstå som egna organisationer med egna styrelser och knutna till Region Uppsala.

Läs om övriga beslut som fattades av landstingsfullmäktige i nyhetsbrevet Uppsnabbat

Uppsnabbat landstingsfullmäktige 20-21 juni

Region Uppsala blir namnet på den nya regionen som enligt förslag ska bildas i Uppsala län från 2017. Det beslutade landstingsfullmäktige vid sitt sammanträde den 20-21 juni.

Läs vidare »
Media no image

Ny smågodstransportör ska ersätta rörpost

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 14:16 CEST

Rörpostsystemet vid Akademiska sjukhuset ska ersättas av ett nytt system, en så kallad smågodstransportör. Det beslutade landstingsfullmäktige idag. Investeringen beräknas kosta 158 miljoner kronor.

Det nuvarande rörpostsystemet är föråldrat och säkerheten kan inte längre garanteras. Därför används det för närvarande mest till post och inte så mycket till prover och medicinska produkter.

- Den främsta fördelen med ett nytt, modernt rörpostsystem är att man kan skicka många fler godstyper än med det befintliga. Dessutom blir det lättare att spåra försändelser vilket gör systemet säkrare, säger Hans Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör och ansvarig för Framtidens Akademiska sjukhus.

Den kommande smågodstransportören får större rör, 160 mm jämfört med dagens 103 mm. Därmed blir det möjligt att transportera fler typer av försändelser. I första hand används systemet för att transportera medicinska produkter, till exempel prover som ska analyseras i laboratorier. Men också andra godsslag kan skickas i transportören, som blod, plasma, läkemedel och färdigberedda lösningar från apoteket. Energiförbrukningen minskar också, till en sjättedel av dagens nivåer.

Anläggningen kommer att betjäna hela området på Akademiska och är planerat att byggas i etapper över flera års tid, med hänsyn till de omfattande byggnationer som planeras på sjukhusområdet. Under en period kommer sjukhuset att ha två system igång samtidigt.

Upphandlingen av smågodstransportören pågår och första etappen av det nya systemet beräknas stå klart samtidigt som hus 100 tas i drift.

Ytterligare information:
Hans Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör och ansvarig för Framtidens Akademiska sjukhus (FAS), tel 070-336 66 02
John Tillman, bitr projektchef Landstingsservice, tel 0767-20 05 69

Fakta om Framtidens Akademiska sjukhus

Moderniseringen av rörpostsystemet ingår i ny- och ombyggnadssatsningen Framtidens Akademiska sjukhus (FAS). Satsningen innebär bland annat att en ny vård- och behandlingsbyggnad uppförs och att vårdavdelningar moderniseras för att erbjuda patienter enkelrum och underlätta nya arbetssätt. En annan viktig del är att öka digitaliseringen av sjukhuset, med till exempel terminaler där patienter registrerar sina mottagningsbesök och sändare/chip som gör det lätt att hitta medicinteknisk apparatur och veta exakt var personal och patienter befinner sig.


 

​Rörpostsystemet vid Akademiska sjukhuset ska ersättas av ett nytt system, en så kallad smågodstransportör. Det beslutade landstingsfullmäktige idag. Investeringen beräknas kosta 158 miljoner kronor.

Läs vidare »
Media no image

Nytt busslinjenät i Uppsala 2017

Nyheter   •   Jun 16, 2016 17:42 CEST

Ett nytt busslinjenät med 12 busslinjer införs i Uppsala hösten 2017. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet 16 juni.

Från hösten 2017 kommer stadsbusstrafiken i Uppsala att ha 12 busslinjer. Det framgår av det slutliga förslaget till nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala som kollektivtrafiknämnden fastställde. Vissa revideringar har gjorts jämfört med det första förslaget efter de remissvar och synpunkter som kommit in.

En av linjerna i det nya linjenätet är en ringlinje vilket är en ny typ av linje för Uppsala. Ringlinjen gör att resenärer inte behöver resa till centrala Uppsala bara för att byta buss. I stället blir det flera bytespunkter utmed ringlinjen där smidiga byten kan göras mellan både stadsbussar och regionbussar.

Förutom att införa det nya linjenätet från hösten 2017, beslutades också att ge Kollektivtrafikförvaltningen UL i uppdrag att se över Mjuka linjens struktur i det nya linjenätet, regionbusstrafikens roll i det nya stadsnätet samt att göra erforderliga justeringar i linjenätet innan trafikstart.

Dagens linjenät behöver göras om för att klara de krav och behov som finns nu och närmaste framtiden. Uppsala växer och behöver ett attraktivt kollektivtrafiksystem så att fler väljer att resa med buss i stället för bil.

Ett nytt busslinjenät med 12 busslinjer införs i Uppsala hösten 2017. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet 16 juni.

Läs vidare »
Vkr2bxprabkodrpzwl7f

Nytt regionalt trafikförsörjningsprogram

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2016 16:22 CEST

Strategier och mål för kollektivtrafiken i länet de närmaste 15 åren. Det är vad regionala trafikförsörjningsprogrammet handlar om. Vid dagens sammanträde, 16 juni, beslutade kollektivtrafiknämnden att rekommendera landstingsstyrelsen och slutligen landstingsfullmäktige att fastställa det förslag som Kollektivtrafikförvaltningen UL arbetat fram.

Okrrmbq0szgwiledicj6

Akademiska får nytt rehabiliteringscentrum

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2016 15:07 CEST

Ett rehabiliteringscentrum ska inrättas vid Akademiska sjukhuset. Det beslutade sjukhusstyrelsen idag. – Frågan har utretts grundligt i flera år, och nu är det dags att gå från ord till handling, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen.

M9p6hvlvqbryat5muoxf

Mer psykologisk behandling ska ges vid vårdcentraler

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2016 10:17 CEST

Vårdcentralerna i länet ska få mer resurser för att själva kunna erbjuda psykologisk behandling. I går beslutade vårdstyrelsen att ändra villkoren för vårdcentraler och psykoterapeuter.

Kommande evenemang 1 evenemang

18 Sep 11:00

Skördefest på Wik

2016-09-18, 11:00 - 16:00
Wiks slott

Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • jessica.elgenstierna@lul.se
  • 070-611 39 51
Presschef med placering vid landstingets ledningskontor. Nåbar för det mesta, även utanför kontorstid.

Om Landstinget i Uppsala län

Landstinget i Uppsala län

Landstinget i Uppsala län ansvarar liksom alla landsting främst för hälso- och sjukvård. Förutom hälso-, tand- och sjukvård, har landstinget även ett ansvar för den regionala utvecklingen i länet och regionen. Landstinget står också för allmänna kommunikationer mellan länets kommuner och bedriver även kulturell verksamhet.

Landstinget i Uppsala län är det femte största landstinget i Sverige och den näst största arbetsgivaren i Uppsala län.