Media no image

​Ny regional samverkan ger ökad besluts- och handlingskraft

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2016 12:04 CEST

Riksdagen beslutade 19 oktober att Landstinget i Uppsala län ska ta över ansvaret för arbetet med regionens tillväxt. Därmed är vägen öppen för bildandet av Region Uppsala med start 1 januari 2017. Nu har ledande politiker i den kommande regionen och länets åtta kommuner inrättat en ny plattform för samverkan, kallad Regionalt Forum.

– Med Regionalt Forum vill vi ge ökad kraft i regionens utvecklingsarbete och hitta lösningar på gemensamma frågor och utmaningar. Detta är en unik konstruktion som bygger vidare på den goda samverkan som skapats under Regionförbundets tid. Adderat med den styrka som Region Uppsala har som direktvald politisk organisation, säger Börje Wennberg (S), landstingsstyrelsens ordförande.

– Regionalt Forum ska ha ett reellt inflytande på den regionala utvecklingen Tillsammans ska vi arbeta mot visionen att regioninvånarna ska få ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft, säger Johan Edstav (MP), ordförande i Regionförbundets styrelse och landstingsstyrelsens förste vice ordförande.

– Utvecklingen i tillväxtaxeln Stockholm-Arlanda-Uppsala är avgörande för hela landet. Därför vill vi sätta särskilt fokus på byggandet av ytterligare två spår mellan Uppsala och Stockholm. Genom Regionalt Forum kan vi få ökad kraft bakom orden och stärka företrädarskapet mot staten, säger Klas Bergström (M), kommunstyrelsens ordförande i Knivsta.

– Vi måste göra varandra lite smartare, något som alla tjänar på. I Regionalt Forum ska vi lösa gemensamma frågor som har strategisk betydelse för regionens utveckling, säger Helena Proos (S), kommunstyrelsens ordförande i Enköping.

– För oss mindre kommuner är det helt nödvändigt att samverka med våra grannar och Region Uppsala. Det gör oss starkare och bättre som kommun, säger Marie Wilén (C), kommunstyrelsens ordförande i Heby.

– I närtid vill vi prioritera samarbetet kring kollektivtrafik, närvård och utbyggnad av infrastruktur, som möjliggör fler bostäder. Vi ska också ta oss an och genomföra det som framgår av den nya regionala utvecklingsstrategi som ska fastställas av regionfullmäktige i februari 2017, avslutar Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande Uppsala.

I Regionalt Forum ingår ordförande och oppositionsföreträdare i nuvarande landstinget, blivande Region Uppsala, och alla kommuner. Alla partier i regionstyrelsen är garanterade plats i Regionalt Forum

Ytterligare information:
Börje Wennberg (S), landstingsstyrelsens ordförande, tel 070-634 82 14
Johan Edstav (MP), ordförande i regionförbundets styrelse och landstingsstyrelsens förste vice ordförande, tel 070-611 00 77
Klas Bergström (M), kommunstyrelsens ordförande i Knivsta, tel 070-527 53 43
Helena Proos (S), kommunstyrelsens ordförande i Enköping, tel 0171-62 50 00
Marie Wilén (C) , kommunstyrelsens ordförande i Heby, tel 076-135 88 84
Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande Uppsala, tel 076-761 83 66
Marie Larsson (S), kommunstyrelsens ordförande Älvkarleby, tel 072-865 92 30
Jacob Spangenberg (C), kommunstyrelsens ordförande Östhammar, tel 070-252 01 42


 

Riksdagen beslutade 19 oktober att Landstinget i Uppsala län ska ta över ansvaret för arbetet med regionens tillväxt. Därmed är vägen öppen för bildandet av Region Uppsala med start 1 januari 2017. Nu har ledande politiker i den kommande regionen och länets åtta kommuner inrättat en ny plattform för samverkan, kallad Regionalt Forum.

Läs vidare »
M9p6hvlvqbryat5muoxf

Landstinget stöder projekt för att stärka ungas självkänsla

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2016 09:51 CEST

​Den psykiska hälsan hos unga runtom i Uppsala län behöver stärkas. Det anser landstinget, och har därför beslutat att stödja ett projekt för att stärka ungas självkänsla. – Den psykiska ohälsan ökar och det är därför viktigt att vi satsar på det förebyggande arbetet, säger Malena Ranch (MP), ordförande för vårdstyrelsen.

Media no image

​Riksdagen ger klartecken för regionbildning

Nyheter   •   Okt 19, 2016 15:17 CEST

Idag beslutade riksdagen att landstinget tar över det regionala utvecklingsansvaret i Uppsala län.

Därmed är det nu klart att Landstinget i Uppsala län från Regionförbundet Uppsala län tar över både de uppgifter som rör utveckling av länet och medlemsuppdrag som förbundet har från landstinget och länets kommuner. Från den 1 januari 2017 blir landstinget Region Uppsala. Regionförbundet läggs samtidigt ner. Förbundets anställda erbjuds arbete i Region Uppsala.

Bildandet av Region Uppsala innebär att fler resurser som rör länets utveckling samlas i en organisation, med bättre möjligheter till samordning mellan de områden som den nya organisationen får – hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och bildning och regional utveckling.

Läs mer:

Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län (länk till riksdagsbeslutet)

Idag beslutade riksdagen att landstinget tar över det regionala utvecklingsansvaret i Uppsala län.

Läs vidare »
Okrrmbq0szgwiledicj6

​Landstinget i Uppsala län och Landstinget i Värmland först med elektroniska remisser

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2016 13:00 CEST

För första gången har två landsting i Sverige börjat skicka elektroniska remisser mellan varandra i stället för att skicka brev eller fax. Landstinget i Uppsala län och Landstinget i Värmland är först ut med att använda den gemensamma nationella tjänsteplattformen för elektronisk remiss.

Media no image
Gkhbpcn4wxktf7cvkx4i

Folktandvården får kritik av IVO

Nyheter   •   Okt 14, 2016 10:41 CEST

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kritiserar Folktandvården efter att en patient fick två vårdskador.

Både Folktandvården och patienten själv anmälde skadorna till Inspektionen för vård och omsorg förra sommaren. En tand skadades i samband med rotfyllning så svårt att den inte kunde behållas och vid en tandborttagning uppstod en förbindelse mellan bihålan och munnen.

IVO kritiserar Folktandvården för att tandläkaren inte följde upp tandutdragningen. Folktandvården kritiseras också för att inte ha följt upp tandläkaren och de kompetenshöjande åtgärder som gjordes.
Vårdskadorna ledde till flera besök på specialisttandvården.

Folktandvården har tagit fram nya riktlinjer och rutiner för fånga och följa upp eventuella kvalitetsbrister hos behandlare.
Tandläkaren är inte verksam och arbetar inte på Folktandvården längre.

För mer information, tandvårdsdirektör Gunilla Swanholm, 018-611 65 67.

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kritiserar Folktandvården efter att en patient fick två vårdskador.

Läs vidare »
Media no image

Nya UL-priser från 9 januari

Nyheter   •   Okt 13, 2016 17:44 CEST

Det blir ändrade biljettpriser från 9 januari 2017. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet 13 oktober.

– Med den nu beslutade prisändringen kan vi fortsätta att utveckla kollektivtrafiken i länet så att vi kan locka fler att ställa bilen och i stället resa mera klimatsmart, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Exempel på trafikförbättringar under 2017 är att vi inför ett nytt stadsbusslinjenät i Uppsala, en ny tur i vardera riktning med Upptåget på sträckan Uppsala – Sala och flera turer på regionbusslinjer med många resande. Dessutom införs flera linjer med anropsstyrd trafik, säger Bertil Kinnunen.

– Under 2017 kommer också en översyn av busstrafiken i Enköping att göras, säger Bertil Kinnunen.

Vid landstingsfullmäktiges sammanträde i juni beslutades om budget för 2017. För kollektivtrafiken innebar beslutet att 30-dagarsbiljetten ska kosta 795 kr vilket är en höjning med 45 kr och förköpt enkelbiljett för vuxen ska kosta 28 kr per zon, det vill säga en krona mer än i dag. Biljett som köps med reskassa ska enligt samma beslut kosta 22 kr per zon.

Med utgångspunkt från fullmäktiges beslut har nu kollektivtrafiknämnden fattat beslut om övriga biljettpriser.

Utöver att öka intäkterna för att fortsätta utveckla trafiken ökar också kostnaderna för UL-trafiken på grund av att ersättningen höjs till buss- och tågbolag som har avtal att köra trafiken.

- Om vi inte ökar intäkterna till kollektivtrafiken är alternativet att minska kostnaderna och det innebär neddragningar i trafiken vilket i sin tur skulle få en rad negativa konsekvenser, inte minst för miljön, säger Bertil Kinnunen.

De nya biljettpriserna innebär en höjning som är olika stor beroende på vilken biljett som avses. Den kompletta prislistan som gäller från 9 januari 2017 finns på ul.se

Ytterligare information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71

Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08

Det blir ändrade biljettpriser från 9 januari 2017. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet 13 oktober.

Läs vidare »
Scotim9gzirysqilbwtr

UL ska ta fram plan för nya tåg till Upptågstrafiken

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2016 16:24 CEST

UL har fått i uppdrag att ta fram ett underlag för att skaffa nya tåg till Upptågstrafiken. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet 13 oktober.

Daoiyxmqyqbmbwdauuyj

Ännu en landstingsbyggnad uppnår högsta miljökraven

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2016 11:27 CEST

​Landstinget har för andra gången uppnått Miljöbyggnad Guld för en nyproducerad fastighet. Det innebär att landstinget uppfyller de högsta miljökraven.

Zt5yrnqvkaggee0fbp8i

Barnfetma på agendan när experter möts i Uppsala

Nyheter   •   Okt 10, 2016 14:52 CEST

​Den 11 och 12 oktober träffas experter, beslutsfattare och opinionsbildare från hela världen i Uppsala vid mötet ”Uppsala Health Summit” för att diskutera hur man tillsammans kan motverka den pågående fetmaepidemin.

Vkr2bxprabkodrpzwl7f

​Ny infrastrukturproposition presenterad

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2016 15:58 CEST

Idag presenterades regeringens prioriteringar och ekonomiska ramar för transportinfrastrukturen för 2018-2029. Den ekonomiska ramen föreslås uppgå till 622,5 miljarder kronor, vilket är en förstärkning med 100 miljarder jämfört med gällande plan.

Kontaktpersoner 14 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • jessica.elgenstierna@lul.se
  • 070-611 39 51
Presschef med placering vid landstingets ledningskontor. Nåbar för det mesta, även utanför kontorstid.

Om Landstinget i Uppsala län

Landstinget i Uppsala län

Landstinget i Uppsala län ansvarar liksom alla landsting främst för hälso- och sjukvård. Förutom hälso-, tand- och sjukvård, har landstinget även ett ansvar för den regionala utvecklingen i länet och regionen. Landstinget står också för allmänna kommunikationer mellan länets kommuner och bedriver även kulturell verksamhet.

Landstinget i Uppsala län är det femte största landstinget i Sverige och den näst största arbetsgivaren i Uppsala län.