Media no image

Reviderad regionplan och budget 2017-2019 godkänd

Nyheter   •   Nov 30, 2016 18:48 CET

Landstingsfullmäktige fastställde en reviderad regionplan och budget för 2017-2019, förutom den del som innehåller indikatorer, nyckeltal som mäter hur målen i planen uppfylls. Denna del återremitterades.

Fullmäktige har tidigare beslutat om budgeten vid junisammanträdet, bortsett från patientavgifter. Sedan dess har revideringar gjorts i budgeten. Tilläggsbudgeten innehåller också flera ändringar i patientavgifterna. Från den 1 januari 2017 behöver de som är 85 år och äldre inte längre betala någon patientavgift när de besöker öppenvården.

Inom primärvården införs en enhetstaxa. Patientavgiften blir 150 kronor, oavsett yrkeskategori. Avgiften gäller även vårdbesök som genomförs digitalt. Närakuten jämställs med primärvården, så att ett besök hos sköterska där kostar lika mycket som hos till exempel en distriktssköterska. En ny patientavgift för ambulanssjukvård på 150 kronor införs. Ambulansavgiften tas inte ut när patienten samma dag betalar avgift för akutsjukvård. Högkostnadsskyddet är oförändrat.

Regionskatten för 2017 är oförändrad och fastställdes till 11,71 kr per 100 kronor.

(V) reserverade sig. Bland annat avvisade de förslaget om ändrade patientavgifter. De föreslog i ett eget förslag ett tillskott till Akademiska sjukhuset på 100 miljoner kronor, satsningar inom området psykisk ohälsa och en utökad stadszon i kollektivtrafiken som får ett eget, billigare periodkort.

(C) reserverade sig. Bland annat avvisade de förslaget om ändrade patientavgifter och ville att landstingsstyrelsen skulle få i uppdrag att ta fram förslag på uppgifter och resurser som kan omfördelas från sjukhusstyrelsen till vårdstyrelsen i enlighet med tankarna i utredningen Effektiv vård.

(M) reserverade sig till förmån för flera tilläggsyrkanden, bland annat om att införa bemötandeombud på sjukhusen, inrätta ett diagnostiskt centrum och införa en chattfunktion på landstingets hemsida.

(SD) yrkade på avslag till ändringarna i budgeten.

Läs om övriga beslut som fattades vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 30 november i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat landstingsfullmäktige 30 november

​Landstingsfullmäktige fastställde en reviderad regionplan och budget för 2017-2019, förutom den del som innehåller indikatorer, nyckeltal som mäter hur målen i planen uppfylls. Denna del återremitterades.

Läs vidare »
J2p9sa58ocfuzdplhkoy
Gkhbpcn4wxktf7cvkx4i

Folktandvården vill bli ledande inom äldretandvård

Nyheter   •   Nov 29, 2016 07:25 CET

​Folktandvården Uppsala län vill skapa ett samlat centrum för äldretandvård med både forskning, klinik och extern verksamhet. - Vi vill bli nationellt ledande inom äldretandvård och detta är ett led i det arbetet, säger tandvårdsdirektör Gunilla Swanholm.

Media no image

Innovation Akademiska permanentas

Nyheter   •   Nov 24, 2016 16:39 CET

Från 2017 ska Innovation Akademiska övergå från att drivas som projekt till att bli en permanent del av landstingets verksamhet. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Innovation Akademiska startade 2009 och har två övergripande uppdrag. Det ena är att bidra till att anställdas idéer leder till innovativa produkter och tjänster som förbättrar vården. Det andra är att skapa en väg in till sjukvården för företag som behöver vårdens experter och infrastruktur för att utveckla nya produkter och tjänster.

För 2017 avsätter landstinget 4 miljoner kronor för verksamheten, som organisatoriskt tillhör Akademiska sjukhuset, men som har ett landstingsövergripande uppdrag som inkluderar samtliga förvaltningar som bedriver hälso- och sjukvård.

Sjukhusstyrelsen beslutade också att anslå 2 miljoner kronor till Uppsala Clinical Research Center år 2017.

Läs om övriga beslut som sjukhusstyrelsen fattade i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat 24 november

​Från 2017 ska Innovation Akademiska övergå från att drivas som projekt till att bli en permanent del av landstingets verksamhet. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Läs vidare »
Okrrmbq0szgwiledicj6

Första linjen för barns och ungas psykiska hälsa ska stärkas

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 15:57 CET

​Landstinget ska göra en satsning för att stärka första linjens vård för barn och ungdomars psykiska hälsa. Det beslutade sjukhusstyrelsen idag.

Jfxuzajdyodlpfxqfjem

Ombyggd akutmottagning vid Lasarettet i Enköping invigd

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 13:04 CET

​Idag nyinvigdes akutmottagningen vid Lasarettet i Enköping. Renoveringarna som har pågått sedan hösten 2014 är nu klara. – Lasarettet i Enköping är viktig för den södra delen av länet. Satsningen på akutmottagningen visar att vi tror på lasarettets roll långsiktigt, även när vi går in i ett större samarbete i en kommande storregion, säger sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S).

Media no image

Vinnare av Hälsofrämjandepriset 2016 utsedda

Nyheter   •   Nov 23, 2016 17:04 CET

Vårdstyrelsen har utsett pristagarna för 2016 års Hälsofrämjandepris. Priset belönar insatser för att utveckla ett hälsofrämjande bemötande inom hälso- och sjukvården.

Årets pris går till:

  • Ortoped- och handkirurgklinikerna för arbetet med att införa alkoholfri operation på Akademiska sjukhuset (30 000 kronor)
  • Medicinmottagningen på medicinskt centrum vid Lasarettet i Enköping för ett systematiskt hälsoinriktat arbete ur både ett patient-, anhörig- och medarbetarperspektiv (30 000 kronor)
  • Den offentliga primärvårdens processledare för KOL, diabetes och artros för deras utvecklingsarbete med att tydliggöra de hälsoinriktade insatserna i de kliniska processerna (20 000 kronor)
  • Folktandvården i Tierp för arbetet med att skapa effektiva munvårdsrutiner i dialog med äldreboendes vårdpersonal (20 000 kronor).

Läs om övriga beslut som fattades vid vårdstyrelsen i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat vårdstyrelsen 23 november

Vårdstyrelsen har utsett pristagarna för 2016 års Hälsofrämjandepris. Priset belönar insatser för att utveckla ett hälsofrämjande bemötande inom hälso- och sjukvården.

Läs vidare »
Fvguxsroqilz5k9908cc

​Landstinget startar mobilt närvårdsteam i Heby

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 16:55 CET

Landstinget ska på försök starta ett mobilt närvårdsteam i Heby. Det beslutade vårdstyrelsen idag. – Vi vill utveckla den mobila vården i hela länet. Pilotprojektet är ett första steg. På sikt vill vi ha mobila närvårdsteam som kan ge vård i hemmet i alla kommuner, säger Håkan Collin (S), 1:e vice ordförande för vårdstyrelsen.

Media no image

​Lasarettet i Enköping utvecklar hemsjukvården

Nyheter   •   Nov 18, 2016 15:09 CET

Som första sjukhus i Norden lägger nu Lasarettet i Enköping in den centrala infarten piccline på palliativa patienter i hemmiljö.

Det innebär att patienten får ingreppet utfört i sitt eget hem, oftast i sin säng, där den känner sig tryggare. Patienten slipper transporten till sjukhus och risken för sjukhusburna infektioner minskar.

Läs reportaget om hur Lasarettet i Enköping utvecklar hemsjukvården

Som första sjukhus i Norden lägger nu Lasarettet i Enköping in den centrala infarten piccline på palliativa patienter i hemmiljö.

Läs vidare »
Okrrmbq0szgwiledicj6

Hög antibiotikaförbrukning i Uppsala län

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2016 10:19 CET

​Antibiotikaförbrukningen i Uppsala län ligger fortfarande högre än på de flesta andra håll. Det visar ny statistik från Folkhälsomyndigheten som presenteras idag på den europeiska antibiotikadagen.

Yc3qmj6eddeyob81taax

​Patienter vid Flogsta vårdcentral testas för hiv

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2016 10:00 CET

Under en vecka i november kommer alla vuxna som besöker Flogsta vårdcentral att erbjudas ett hivtest, oavsett om de tillhör en riskgrupp eller inte. Landstinget genomför en kampanj för att få fler att testa sig för hiv.

Kontaktpersoner 13 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • jessica.elgenstierna@lul.se
  • 070-611 39 51
Presschef med placering vid landstingets ledningskontor. Nåbar för det mesta, även utanför kontorstid.

Om Landstinget i Uppsala län

Landstinget i Uppsala län

Landstinget i Uppsala län ansvarar liksom alla landsting främst för hälso- och sjukvård. Förutom hälso-, tand- och sjukvård, har landstinget även ett ansvar för den regionala utvecklingen i länet och regionen. Landstinget står också för allmänna kommunikationer mellan länets kommuner och bedriver även kulturell verksamhet.

Landstinget i Uppsala län är det femte största landstinget i Sverige och den näst största arbetsgivaren i Uppsala län.